HEM
KARTA
FISKEBESTÄMMELSER
FISKEVÅRDSÅTGÄRDER
FISKETIPS
SERVICE
FÅNGSTRAPPORT


-
Fiskare är själv skyldig att förvissa sig om vilka bestämmelser och regler som gäller.
-
Fiske får endast ske med sportfiskeredskap, max ett spö för hand per kort.
-
Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas.
-
Fiskekortet samt identitetshandling ska medföras vid fiske och på begäran visas för tillsynsperson/fiskerättsägare.
- Barn/ungdom under 18 år gratis fiskekort mot uppvisande av legitimation.
- Sportfiske är tillåtet i alla fiskevårdsområdets vatten hela året. Undantaget är strömmande  vatten under lektiden för harr 15/4-31/5 och öring 1/9-31/10.
-
I Lillvattnet och Djupvattnet gäller fiskekortet hela vattnen.
-
I Fågelsjön, Fågelvattnet, Israelvattnet och Lillvattnet får båt användas för sportfiske. Endast fvo båtar får användas (finns att hyra)
- Förbud mot fiske med levande betesfisk, långrev, utter, ståndkrok och garnredskap.
- Mäskning är förbjuden.
-
I vissa vatten förekommer perioder med fiskeförbud vid utsättning av fisk. Meddelas genom skyltning vid aktuellt vatten.
- För öring och harr gäller generellt minimimått på 20 cm.
-
I Fågelsjön, Fågelvattnet och Israelvattnet gäller 30 cm för öring. I Fågelsjön gäller 30 cm för harr.
-
Vid överträdelse av fvof fiskebestämmelser uttages kontrollavgift 2500kr. Fångst beslagtas.
- Snöskotertrafik är enligt terrängkörningslagen förbjuden på hyggen med plant eller ungskog.
- Enligt allemansrätten får endast på marken liggande kvistar och skräp tas. Träd får inte sågas ned.
- För Din och andras trevnad - håll snyggt i naturen. Ta med tomflaskor, burkar och sopor hem.