HEM
KARTA
FISKEBESTÄMMELSER
FISKEVÅRDSÅTGÄRDER
FISKETIPS
SERVICE
FÅNGSTRAPPORT

Biotopvårdsåtgärder har utförts i strömmande
vatten för att förbättra de naturliga reproduktionsmöjligheterna.
Utsättning av yngel och fisk 400-500 gram av Bågedeöring sker årligen i Fågelsjön.
Alla inkomster från fiskekortsförsäljning används till service och fiskevårdsåtgärder.